Plesk Admin Panel ERR_CONNECTION_RESET Hatası!

Plesk AdminPanel bağlantıyı reddederse, güvensiz / güncel olmayan bir sertifika olabilir.
AdminPanel’inizi geri almak için e kendi kendine imzalı yeni bir sertifika oluşturmayı deneyin:
Eski sertifikayı yeniden adlandır
# cd /usr/local/psa/admin/conf/
# mv httpsd.pem{,.old}

Kendinden imzalı yeni bir sertifika oluştur
# openssl req -new -nodes -x509 -out httpsd.pem -newkey rsa:2048 -keyout httpsd.pem -days 3650

Hizmeti Yeniden Başlatın
# service sw-cp-server restart
Plesk Admin Panel
İşlem bu kadar.

Mikail Avcı

Akmasa da damlar.

Bir Cevap Yazın